Zápisky životního úKlidu a podnikání v lehkosti

Zachránila jsem pro tebe starší články, kterými jsem před pár lety začala "debordelizovat" svůj život i podnikání... jak je vidět, už tehdy to značilo pravý návrat k sobě, který jsem si tehdy ještě zcela nepřipouštěla, ale jen o pár měsíců později jsem se stěhovala od muže s dvěma dětmi a těhotná... A začala novou etapu svého života i podnikání. 

Ať jsou ti inspirací, vezmi si z toho to, co rezonuje.