Knihovna webinářů online ve facebookové skupině - Přihláška

  • Ano, vím, že získám online záznamy několika hodin podnikatelských a transformačních webinářů ve facebookové skupině, kam získám přístup po zaplacení objednávky.
  • Ano, vím, že přístup k tréninku mi zůstane po dobu mého aktivního členství, obvykle 3 měsíce, pokud si členství neprodloužím.
  • Ano, vím, že během mé doby členství mohou další záznamy přibýt, jakmile Miluška pořádá další trénink online zdarma.
  • Ano, vím, že videotréninky jsou online a potřebuji k tomu vhodné technické vybavení a přístup k internetu :-)
  • Ano, jsem připravena nechat se inspirovat do podnikání v lehkosti a technicky jednoduše.

Máš otázky?